+381(0)60-540-198-0

Ponuda kontejnera

Proizvodnja svih vrsta metalnih kontejnera

Proizvodnja svih vrsta metalnih kontejnera

Proizvodnja svih vrsta metalnih kontejnera. Kontejneri za odlaganje odpadnih materijala raznih dimenzija i kapaciteta.

Sa otvorenim gornjim delom, pogodan za upotrebu na vozilima koje imaju ugrađen sistem za manipulaciju sa kontejnerima.Kontejner služi za odlaganje i transport šuta, otpada velike zapremine itd. Dug vek eksploatacije garantuje čvrsta konstrukcija i kontinuinirano zavareni profili ojačanja.Standardno obeležje kontejnera su i ojačani uglovi kao i kuke za mrežu.Svaki kontejner se isporučuje čist, ofarban osnovnom bojom i završnom RAL – bojom koja je opcija prema specifikaciji.

Galvanizovani kontejner pogodni za upotrebu na kamionima za smeće koji imaju istovarni sistem. Radi lakšeg rukovanja kontejner poseduje 4 okretna točka sa gumenom presvlakom.

Kontejneri za konfiskat izrađeni od crnog materijala. Namijenjen sakupljanju otpada u mesnim i prerađivačkim industrijama.

Metalni kontejneri za smeće od 1,1m3

Metalni kontejneri zapremine 1,1 m3 koriste se za prikupljanje smeća. Svojom konstrukcijom prilagodjeni su za automatsko podizanje i pražnjenje u specijalna komunalna vozila javnih komunalnih preduzeća.

Izradjuju se u dve varijante, sa ravnim ili zaobljenim poklopcem. I jedna i druga varijanta
zadovoljavaju tehničke uslove za korišćenje kod najvećeg broja javnih komunalnih preduzeća. Radi lakšeg rukovanja kontejner poseduje 4 okretna točka. Izrađen od lima visokog kvaliteta. Cinkovanje se radi sa punim potapanjem u kvalitetu 99,99%.

Kontejneri za konfiskate (Kadaveri)

Kontejner je izrađen od crnog materijala.. Montiran je na četiri kotača i lagan za rukovanje. Prilagođen je specijalnom vozilu autosmećar (samopodizač).Trajna zaštita od korozije obezbeđena je toplim cinkovanjem sa punim potapanjem u kvalitetu 99,99 % cinka.

Namenjen je sakupljanju otpada u mesnim i prerađivačkim industrijama.

Zapremnina: 1,2 m3

U ponudi takodje imamo i kontejner za konfiskat (kadaver sa hladjenjem)

kontejneri za otpad 3,5,7m3

Kontejneri su izrađeni od čeličnih profila, limova zavisno o vrsti otpada (PET, staklo, papir, metal). Zavisno o vrsti otpada izabir kontejnera delimo na lakši i teži otpad, te prema tome u dogovoru s Vama predlažemo njegovu izradu. Kontejneri su izrađeni prema standardu koji omogućava utovar, istovar i istresanje otpada. Kontejner je prilagođen svim tipovima komunalnih vozila.

U ponudi imamo otvorene, zatvorene i žičane kontejnere ovog tipa u velicinama 3,5,7m3.

Slivnici-rešetke za klanice

Tekst u pripremi…

6
krv

Kontejneri za odlaganje krvi (rezervoari)

Tekst u pripremi…